Podział spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zawiązanie nowej spółki – skutki na gruncie podatku dochodowego

Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 7-8(131-132) z 2007 r. Podział spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zawiązanie nowej spółki – skutki na gruncie podatku dochodowego Opis W artykule zostały przeanalizowane skutki prawno podatkowe w […]

Czytaj więcej