Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Witolda Modzelewskiego i Jerzego Bielawnego Współautorzy publikacji: Marcin Bazylczuk, Jacek Budziszewski, Bartłomiej Hejnar, Paweł Greszta, Przemysław Ruchlicki, Małgorzata Słomka Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 190 ISBN: 978-83-89496-72-0 Rok wydania: 2009 Komentarz do Ustawy o podatku […]

Czytaj więcej