Przepisy nie mogą być interpretowane rozszerzająco

Rzeczpospolita nr 290 (10017) H-001 Przepisy nie mogą być interpretowane rozszerzająco Fragment publikacji: Nieruchomość, na której zostały lub będą wybudowane urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, o których mowa w art. […]

Czytaj więcej