Hotel w ruinie, ale stawka podatku od nieruchomości bez zmian

Rzeczpospolita, publikacja onlie: 14.02.2016 Hotel w ruinie, ale stawka podatku od nieruchomości bez zmian Fragment publikacji: Grunty, budynki i budowle wykorzystywane do działalności gospodarczej są opodatkowane wyższym podatkiem od nieruchomości. Podstawowym kryterium opodatkowania wyższą stawką podatku jest fakt posiadania danej […]

Czytaj więcej