Dokumentację zniszczoną przez powódź może zastąpić opinia biegłego

Rzeczpospolita nr 39 (10677) F-001 Dokumentację zniszczoną przez powódź może zastąpić opinia biegłego Fragment publikacji: W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie ustalić ceny nabycia środków trwałych, a nabycie ich nastąpiło przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu składników […]

Czytaj więcej

PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy szkolenia, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach oferowanego szkolenia zostaną zapoznani z formami prowadzenia działalności gospodarczej, procedurą rejestracji firmy, zasadami prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, kwestiami podatkowymi. […]

Czytaj więcej