Wsparcie transakcyjne w procesie refinansowania inwestycji nieruchomościowej

Doradzaliśmy prawnie Klientowi (spółce z kapitałem zagranicznym) z branży nieruchomości w procesie refinansowania nabycia nieruchomości komercyjnych. Nasze wsparcie w szczególności polegało na opiniowaniu, weryfikowaniu oraz negocjowaniu umowy kredytu oraz dokumentów zabezpieczeń, a także innych dokumentów towarzyszących (w tym umowy dotyczącej […]

Czytaj więcej

Opinia podatkowa warunkująca udzielenie przez Bank finansowania na temat oceny procesów restrukturyzacyjnych oraz finansowania inwestycji za pomocą obligacji obejmowanych przez FIZ AN.

Występując w charakterze doradcy podatkowego jednego z Banków, w związku z projektem finansowania i refinansowania przez Bank na rzecz Kredytobiorcy wydatków związanych z budową centrum handlowego, sporządziliśmy opinię w zakresie ustalenia ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w stosunku do […]

Czytaj więcej

Opinia podatkowa warunkująca wypłatę przez Bank finansowania w zakresie identyfikacji ryzyk podatkowych w związku z zawartymi przez Kredytobiorcę transakcjami sprzedaży nieruchomości

W związku z procesem pozyskania finansowania jeden z naszych Klientów z branży deweloperskiej (Kredytobiorca), zwrócił się do nas o przygotowanie opinii podatkowej wymaganej przez Bank do wypłaty finansowania. Klient jest podmiotem dominującym w grupie, która skupuje nieruchomości gruntowe, a następie […]

Czytaj więcej

Zakup nieruchomości pod inwestycję deweloperską

Jeden z naszych Klientów był zainteresowany zakupem nieruchomości gruntowej pod inwestycję deweloperską. Nasze wsparcie obejmowało przede wszystkim przygotowanie raportu z badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence), udział w negocjacjach dotyczących ustalenia warunków transakcji oraz wyjaśnienie budzących wątpliwości kwestii prawnych, a […]

Czytaj więcej

Pomoc przy objęciu akcji oraz zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży akcji

Kancelaria świadczyła na rzecz Klienta kompleksowe usługi prawne w zakresie doradztwa przy nabyciu nowych akcji emitowanych przez spółkę giełdową w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki. Jednocześnie z objęciem akcji została zawarta przez naszego Klienta z jednym z akcjonariuszy […]

Czytaj więcej