Fiskus nie miał prawa żądać podatku u źródła od dzierżawy serwera

Rzeczpospolita nr 160 (10798) H-001 W przypadku nieściągalnych wierzytelności stosownie do art. 16 ust.1 pkt 25 lit. a ustawy CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody […]

Czytaj więcej

Firma budowlana odliczy kaucje, które były częścią wynagrodzenia

Rzeczpospolita nr 125 (10763) H-001 W przypadku nieściągalnych wierzytelności stosownie do art. 16 ust.1 pkt 25 lit. a ustawy CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody […]

Czytaj więcej

Firma nie musi doliczać PIT, kiedy zwraca handlowcom za hotel

Rzeczpospolita nr 68 (10706) H-001 Pracodawca powinien organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. W przypadku tzw. pracowników mobilnych (np. przedstawicieli handlowych) optymalna organizacja pracy wymaga niekiedy od pracodawcy zorganizowania dla pracownika zakwaterowania. Istnieje jednak wątpliwość, czy zapewnienie […]

Czytaj więcej

Znowelizowana ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych

Znowelizowana ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych Współautorzy publikacji: Marcin Bazylczuk, Andrzej Łukiańczuk, Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 180 ISBN: 978-83-89496-07-2 Rok wydania: 2007 Zbiór orzeczeń sądowych oraz interpretacji i informacji organów […]

Czytaj więcej

Opodatkowanie zwycięzców konkursu konsumenckiego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 2(116) z 2007 r., str. 28-29 Opodatkowanie zwycięzców konkursu konsumenckiego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Opis: W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z opodatkowaniem zwycięzców konkursu, opisano obowiązki podatkowe […]

Czytaj więcej