Wsparcie transakcyjne w procesie refinansowania inwestycji nieruchomościowej

Doradzaliśmy prawnie Klientowi (spółce z kapitałem zagranicznym) z branży nieruchomości w procesie refinansowania nabycia nieruchomości komercyjnych. Nasze wsparcie w szczególności polegało na opiniowaniu, weryfikowaniu oraz negocjowaniu umowy kredytu oraz dokumentów zabezpieczeń, a także innych dokumentów towarzyszących (w tym umowy dotyczącej […]

Czytaj więcej

Opinia podatkowa warunkująca udzielenie przez Bank finansowania na temat oceny procesów restrukturyzacyjnych oraz finansowania inwestycji za pomocą obligacji obejmowanych przez FIZ AN.

Występując w charakterze doradcy podatkowego jednego z Banków, w związku z projektem finansowania i refinansowania przez Bank na rzecz Kredytobiorcy wydatków związanych z budową centrum handlowego, sporządziliśmy opinię w zakresie ustalenia ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w stosunku do […]

Czytaj więcej

Opinia podatkowa warunkująca wypłatę przez Bank finansowania w zakresie identyfikacji ryzyk podatkowych w związku z zawartymi przez Kredytobiorcę transakcjami sprzedaży nieruchomości

W związku z procesem pozyskania finansowania jeden z naszych Klientów z branży deweloperskiej (Kredytobiorca), zwrócił się do nas o przygotowanie opinii podatkowej wymaganej przez Bank do wypłaty finansowania. Klient jest podmiotem dominującym w grupie, która skupuje nieruchomości gruntowe, a następie […]

Czytaj więcej