Audyt cen transferowych dla Klienta wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej zarządzającej sieciami detalicznymi aptek

Dla naszego Klienta wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, która skupia spółki zarządzające sieciami detalicznymi aptek i hurtowniami aptecznymi, przeprowadziliśmy audyt cen transferowych, którego zadaniem była identyfikacja ryzyk podatkowych w obszarze transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Audyt obejmował kompleksową weryfikację […]

Czytaj więcej

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla spółek zarządzających sieciami detalicznymi aptek i hurtowniami aptecznymi

Dla naszego Klienta wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, która skupia spółki zarządzające sieciami detalicznymi aptek i hurtowniami aptecznymi przygotowaliśmy (po uprzednim przeprowadzeniu audytu cen transferowych i zidentyfikowaniu transakcji podlegających pod dokumentację) szereg dokumentacji cen transferowych, w tym między innymi […]

Czytaj więcej

Przygotowanie polityki cen transferowych w grupie kapitałowej w skład których wchodzą spółki prowadzące drogerię i punkty detalicznej sprzedaży kosmetyków

Przygotowaliśmy oraz wdrożyliśmy politykę cen transferowych dla Klienta prowadzącego sieć drogerii oraz punktów detalicznej sprzedaży kosmetyków. W ramach zlecenia przygotowaliśmy jednolite zasady obiegu dokumentów związanych z obszarem cen transferowych, ustaliliśmy jednolite zasady rozliczania i udokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, wprowadziliśmy […]

Czytaj więcej

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla grupy kapitałowej w skład której wchodzą spółka produkująca maszyny CNC oraz komponenty do maszyn CNC oraz spółka dystrybucyjna sprzedająca maszyny gotowe CNC

Jeden z naszych Klientów producent urządzeń CNC wchodzi skład grupy kapitałowej, w której sprzedażą maszyn gotowych CNC oraz ich późniejszym serwisowaniem zajmuje się powiązana kapitałowo spółka dystrybucyjna. Z uwagi na przyjęty model biznesowy spółka produkcyjna sprzedaje na rzecz spółki dystrybucyjnej […]

Czytaj więcej

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla polskiej spółki z branży energetyki wiatrowej realizującej kontrakty na terytorium Unii Europejskiej na zlecenie powiązanej kapitałowo i osobowo spółki niemieckiej.

Przygotowaliśmy szereg dokumentacji cen transferowych dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej obsługi elektrowni wiatrowych. Klient współpracował z powiązaną kapitałowo i osobową spółką prawa niemieckiego. Opisane spółki w ramach ramowej współpracy realizowały wspólnie kontrakty na terytorium Unii Europejskiej, polegające […]

Czytaj więcej