Reprezentacja Klienta w toku kontroli podatkowej dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W toku przeprowadzanej kontroli podatkowej organ podatkowy zakwestionował u Klienta sposób rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Organ podatkowy uznał bowiem, że Klient nie dysponuje odpowiednim udokumentowaniem transakcji i tym samym transakcja ta powinna zostać opodatkowana jako transakcja krajowa, a nie […]

Czytaj więcej

Przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym w związku z wyodrębnieniem zakładu podatkowego na terytorium Szwecji oraz reprezentacja Klienta w czynnościach związanych z rozpoznaniem wniosku.

Klient z branży budowlanej zrealizował szereg projektów budowlanych na terytorium Szwecji. Klient jako polski rezydent podatkowy rozliczał podatek dochodowy na terytorium Polski. Część prowadzonych przez Klienta projektów budowlanych przekroczyła jednak okres dwunastu miesięcy. Powyższa okoliczność skłoniła szwedzkie organy podatkowe do […]

Czytaj więcej