Delegowanie pracowników do pracy za granicą

Przygotowaliśmy dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej kompleksową procedurę delegowania pracowników za granicę. Nasze wsparcie polegało na przeanalizowaniu sytuacji prawno-podatkowej osób delegowanych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych. Szczegółowa analiza umożliwiła wybór najkorzystniejszej dla […]

Czytaj więcej

Wsparcie w zakresie zatrudnienia w polskiej spółce członków zarządu pochodzących z zagranicy

Kancelaria opiniowała pod kątem prawnym i podatkowym zatrudnienie w polskiej spółce kapitałowej zarządu, w skład którego wchodziły osoby niebędące polskimi rezydentami podatkowymi. Kancelaria opracowała ramy prawno-podatkowe modelu podjęcia współpracy z nowym zarządem. Byliśmy również odpowiedzialni za ustalenie obowiązków podatkowych, bieżące […]

Czytaj więcej

Doradztwo przy zmianie modelu angażowania współpracowników

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej Klient zamierzał podjąć współpracę z osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Nasza Kancelaria przygotowała ramy prawne współpracy. Poza kontraktami, opracowaliśmy również szereg dokumentów wewnętrznych pozwalających Klientowi na usprawnienie działalności gospodarczej, łącznie z umowami […]

Czytaj więcej