Restrukturyzacja indywidualnej działalności gospodarczej w celu dywersyfikacji ryzyka gospodarczego oraz przygotowania sukcesji prawnej w rodzinie przedsiębiorcy

Jeden z naszych Klientów prowadzący indywidualną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji produktów z tworzyw sztucznych, zwrócił się do nas z prośbą o dokonanie restrukturyzacji jego działalności gospodarczej. Klientowi zależało na dywersyfikacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz stworzeniu […]

Czytaj więcej

Koncentracja udziałów w grupie kapitałowej poprzez wykup udziałów od pozostałych udziałowców

Klient będący udziałowcem w kilku spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zwrócił się do naszej Kancelarii, w celu przeprowadzenia restrukturyzacji właścicielskiej. Klient zamierzał skupić 100% udziałów w spółkach. Nasza Kancelaria udzieliła wsparcia w zakresie oceny sytuacji prawno-podatkowej spółek kapitałowych oraz zaproponowania korzystnej […]

Czytaj więcej

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

Nasza Kancelaria brała udział w restrukturyzacji działalności gospodarczej Klienta z branży budowlanej. W celu zoptymalizowania zobowiązań podatkowych oraz utrzymania ochrony majątku osobistego przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. W ramach restrukturyzacji utworzyliśmy spółkę z […]

Czytaj więcej

Wsparcie w zakresie zakupu 100% udziałów w spółce kapitałowej

Jeden z naszych Klientów był zainteresowany zakupem istniejącej spółki kapitałowej, nasza Kancelaria przeprowadziła audyt prawno podatkowy spółki (due diligence), którego celem było przeanalizowanej aktualnej i historycznej sytuacji prawno-podatkowej spółki. Na podstawie akt rejestrowych, dokumentów korporacyjnych, dokumentów księgowych oraz dokumentów handlowych, […]

Czytaj więcej