Przedtransakcyjny audyt prawno-podatkowy spółki kapitałowej oraz podmiotów powiązanych (spółki produkcyjnej i dystrybucyjnej) z branży budowlanej

Dla naszego Klienta reprezentującego grupę inwestorów przeprowadziliśmy audyt prawno-podatkowy, który miał na celu ustalenie ryzyk związanych z zakupem podmiotu dominującego w grupie kapitałowej. Klient był zainteresowany zakupem 100% akcji w spółce akcyjnej, która pełniła funkcję holdingową w grupie kapitałowej. Poza […]

Czytaj więcej

Analiza sposobu opodatkowania transakcji VAT/PCC sprzedaży zabudowanej nieruchomości tzw. audyt „pierwszego zasiedlenia”

Jeden z naszych Klientów był zainteresowany zakupem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami poprzemysłowymi. Na zakupionej nieruchomości miała zostać zrealizowana inwestycja deweloperska. Z uwagi na fakt, iż transakcje sprzedaży nieruchomości zabudowanych mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, albo w przypadku gdy zastosowanie ma […]

Czytaj więcej

Audyt zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Dla jednego z naszych Klientów posiadającego udziały w spółkach zagranicznych przeprowadziliśmy audyt CFC Controlled Foreign Corporation. Klient chciał zweryfikować czy posiadane przez niego spółki zagraniczne nie generują obowiązku wykazania w Polsce dochodów tych spółek jako zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ryzyka […]

Czytaj więcej

Audyt cen transferowych dla Klienta wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej zarządzającej sieciami detalicznymi aptek

Dla naszego Klienta wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, która skupia spółki zarządzające sieciami detalicznymi aptek i hurtowniami aptecznymi, przeprowadziliśmy audyt cen transferowych, którego zadaniem była identyfikacja ryzyk podatkowych w obszarze transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Audyt obejmował kompleksową weryfikację […]

Czytaj więcej