Analiza sposobu opodatkowania transakcji VAT/PCC sprzedaży zabudowanej nieruchomości tzw. audyt „pierwszego zasiedlenia”

Jeden z naszych Klientów był zainteresowany zakupem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami poprzemysłowymi. Na zakupionej nieruchomości miała zostać zrealizowana inwestycja deweloperska. Z uwagi na fakt, iż transakcje sprzedaży nieruchomości zabudowanych mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, albo w przypadku gdy zastosowanie ma […]

Czytaj więcej

Opracowanie i wdrożenie struktury podatkowej, w której utworzono kapitałową spółkę zarządzającą oraz osobowe spółki nieruchomościowe

Nasza Kancelaria opracowała i wdrożyła strukturę podatkową, w której utworzono spółkę kapitałową zarządzającą grupą podmiotów powiązanych. Spółka kapitałowa została komplementariuszem w przekształconych w spółki komandytowe spółkach nieruchomościowych. Komandytariuszem w nieruchomościowych spółkach komandytowych został Klient. Wdrożenie struktury ograniczyło ryzyko gospodarcze jakie […]

Czytaj więcej