Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Witolda Modzelewskiego i Jerzego Bielawnego Współautorzy publikacji: Marcin Bazylczuk, Jacek Budziszewski, Bartłomiej Hejnar, Paweł Greszta, Przemysław Ruchlicki, Małgorzata Słomka Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 190 ISBN: 978-83-89496-72-0 Rok wydania: 2009 Komentarz do Ustawy o podatku […]

Czytaj więcej

Wybrane zagadnienia podatkowe restrukturyzacji spółek kapitałowych

Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Witolda Modzelewskiego Współautorzy publikacji: Marcin Bazylczuk, Paweł Greszta, Andrzej Łukiańczuk, Witold Modzelewski Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 186 ISBN: 978-83-89496-47-8 Rok wydania: 2008 W publikacji opisane zostały prawnopodatkowe skutki restrukturyzacji spółek kapitałowych. Podjęto w niej […]

Czytaj więcej

Znowelizowana ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych

Znowelizowana ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych Współautorzy publikacji: Marcin Bazylczuk, Andrzej Łukiańczuk, Wydawnictwo: Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 180 ISBN: 978-83-89496-07-2 Rok wydania: 2007 Zbiór orzeczeń sądowych oraz interpretacji i informacji organów […]

Czytaj więcej