Fiskus nie miał prawa żądać podatku u źródła od dzierżawy serwera

Rzeczpospolita nr 160 (10798) H-001 Fiskus nie miał prawa żądać podatku u źródła od dzierżawy serwera Fragment publikacji: W przypadku nieściągalnych wierzytelności stosownie do art. 16 ust.1 pkt 25 lit. a ustawy CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu […]

Czytaj więcej

Firma budowlana odliczy kaucje, które były częścią wynagrodzenia

Rzeczpospolita nr 125 (10763) H-001 Firma budowlana odliczy kaucje, które były częścią wynagrodzenia Fragment publikacji: W przypadku nieściągalnych wierzytelności stosownie do art. 16 ust.1 pkt 25 lit. a ustawy CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako […]

Czytaj więcej

Firma nie musi doliczać PIT, kiedy zwraca handlowcom za hotel

Rzeczpospolita nr 68 (10706) H-001 Firma nie musi doliczać PIT, kiedy zwraca handlowcom za hotel Fragment publikacji: Pracodawca powinien organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. W przypadku tzw. pracowników mobilnych (np. przedstawicieli handlowych) optymalna organizacja pracy wymaga […]

Czytaj więcej

Dokumentację zniszczoną przez powódź może zastąpić opinia biegłego

Rzeczpospolita nr 39 (10677) F-001 Dokumentację zniszczoną przez powódź może zastąpić opinia biegłego Fragment publikacji: W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie ustalić ceny nabycia środków trwałych, a nabycie ich nastąpiło przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu składników […]

Czytaj więcej