Firma budowlana odliczy kaucje, które były częścią wynagrodzenia

Rzeczpospolita nr 125 (10763) H-001

W przypadku nieściągalnych wierzytelności stosownie do art. 16 ust.1 pkt 25 lit. a ustawy CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy CIT i których nieściągalność została w sposób prawidłowy udokumentowana np. postanowieniem sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego (art. 16 ust. 2 ustawy CIT). Z powołanych przepisów a contrario wynika więc, że do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone wierzytelności odpisane jako nieściągalne, jeżeli uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych i w sposób prawidłowy udokumentowane.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1343566-Firma-budowlana-odliczy-kaucje–ktore-byly-czescia-wynagrodzenia.html?_=Rzeczpospolita-1343566?_=3

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305319996-CIT-Firma-budowlana-odliczy-kaucje-ktore-byly-czescia-wynagrodzenia—wyrok-WSA.html?template=restricted