Audyt zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Dla jednego z naszych Klientów posiadającego udziały w spółkach zagranicznych przeprowadziliśmy audyt CFC Controlled Foreign Corporation. Klient chciał zweryfikować czy posiadane przez niego spółki zagraniczne nie generują obowiązku wykazania w Polsce dochodów tych spółek jako zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ryzyka opodatkowania ich 19% podatkiem CIT w Polsce. W ramach audytu CFC dokonaliśmy weryfikacji struktury właścicielskiej Klienta oraz wykazaliśmy potencjalne ryzyka związane z CFC i okoliczności wyłączających stosowanie tych reguł. Klient otrzymał raport z badania z pełną analizą struktury, opisem obowiązków oraz naszymi zaleceniami w zakresie CFC.