Delegowanie pracowników do pracy za granicą

Przygotowaliśmy dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej kompleksową procedurę delegowania pracowników za granicę. Nasze wsparcie polegało na przeanalizowaniu sytuacji prawno-podatkowej osób delegowanych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych. Szczegółowa analiza umożliwiła wybór najkorzystniejszej dla działalności gospodarczej formy delegowania pracowników. Dodatkowo udzieliliśmy Klientowi wsparcia w kontakcie z zagranicznymi urzędami. Opracowaliśmy wewnętrzną dokumentację prawno-podatkową, regulaminy oraz dokumenty umożliwiające prawidłowe udokumentowanie i rozliczenie delegowanych pracowników.