Doradztwo przy zmianie modelu angażowania współpracowników

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej Klient zamierzał podjąć współpracę z osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Nasza Kancelaria przygotowała ramy prawne współpracy. Poza kontraktami, opracowaliśmy również szereg dokumentów wewnętrznych pozwalających Klientowi na usprawnienie działalności gospodarczej, łącznie z umowami najmu samochodów, korzystania z kart kredytowych, sprzętu biurowego i inne. Wdrożone zasady minimalizowały ryzyko uznania warunków współpracy z osobami fizycznymi za stosunek pracy. Doradzaliśmy również w zakresie kontroli wdrożonego modelu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.