Opinia podatkowa warunkująca udzielenie przez Bank finansowania na temat oceny procesów restrukturyzacyjnych oraz finansowania inwestycji za pomocą obligacji obejmowanych przez FIZ AN.

Występując w charakterze doradcy podatkowego jednego z Banków, w związku z projektem finansowania i refinansowania przez Bank na rzecz Kredytobiorcy wydatków związanych z budową centrum handlowego, sporządziliśmy opinię w zakresie ustalenia ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w stosunku do mechanizmu pozyskiwania finansowania na działalność operacyjną Kredytobiorcy, poprzez emisję obligacji, które są obejmowane przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W opinii zostały również przeanalizowane aspekty przekształceń właścicielskich w grupie kapitałowej Kredytobiorcy.