Opracowanie i wdrożenie struktury podatkowej, w której utworzono kapitałową spółkę zarządzającą oraz osobowe spółki nieruchomościowe

Nasza Kancelaria opracowała i wdrożyła strukturę podatkową, w której utworzono spółkę kapitałową zarządzającą grupą podmiotów powiązanych. Spółka kapitałowa została komplementariuszem w przekształconych w spółki komandytowe spółkach nieruchomościowych. Komandytariuszem w nieruchomościowych spółkach komandytowych został Klient. Wdrożenie struktury ograniczyło ryzyko gospodarcze jakie ponosił Klient, poprzez wprowadzenie do struktury zarządzającej spółki kapitałowej oraz obniżyło w sposób legalny opodatkowanie, poprzez wykorzystanie spółek transparentnych podatkowo. Po wdrożeniu struktury zysk osiągnięty przez spółki komandytowe podlega opodatkowaniu na poziomie wspólników, a nie spółki komandytowej. Przed wdrożeniem struktury zysk osiągany przez nieruchomościowe spółki kapitałowe podlegał opodatkowaniu na poziomie spółki oraz na poziomie wspólników w przypadku wypłaty dywidendy.