Pomoc przy objęciu akcji oraz zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży akcji

Kancelaria świadczyła na rzecz Klienta kompleksowe usługi prawne w zakresie doradztwa przy nabyciu nowych akcji emitowanych przez spółkę giełdową w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki. Jednocześnie z objęciem akcji została zawarta przez naszego Klienta z jednym z akcjonariuszy spółki przedwstępna umowa sprzedaży nowo objętych akcji, na mocy której sprzedaż tych akcji miała nastąpić, po uprzednim dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w ramach transakcji pakietowej poza godzinami sesji giełdowej. Kompleksowe doradztwo ze strony Kancelarii obejmowało opiniowanie oraz weryfikowanie wszelkich dokumentów związanych z objęciem przez naszego Klienta nowych akcji w kapitale zakładowym emitenta oraz zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży akcji (w tym dokumentów zabezpieczeń).