Koncentracja udziałów w grupie kapitałowej poprzez wykup udziałów od pozostałych udziałowców

Klient będący udziałowcem w kilku spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zwrócił się do naszej Kancelarii, w celu przeprowadzenia restrukturyzacji właścicielskiej. Klient zamierzał skupić 100% udziałów w spółkach. Nasza Kancelaria udzieliła wsparcia w zakresie oceny sytuacji prawno-podatkowej spółek kapitałowych oraz zaproponowania korzystnej formy spłaty udziałowców mniejszościowych. W ramach współpracy przeprowadziliśmy audyt prawno-podatkowy, podczas którego przeanalizowaliśmy dotychczasową działalność spółek, zidentyfikowaliśmy ryzyka prawno-podatkowe oraz zgromadziliśmy i przedłożyliśmy dokumenty do dalszej wyceny przez analityka finansowego. Po ustaleniu wartości spłaty udziałowców mniejszościowych nasza Kancelaria brała udział w negocjacjach, przygotowała umowy, wnioski KRS oraz inne wymagane dokumenty w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji.