Przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla polskiej spółki z branży energetyki wiatrowej realizującej kontrakty na terytorium Unii Europejskiej na zlecenie powiązanej kapitałowo i osobowo spółki niemieckiej.

Przygotowaliśmy szereg dokumentacji cen transferowych dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej obsługi elektrowni wiatrowych. Klient współpracował z powiązaną kapitałowo i osobową spółką prawa niemieckiego. Opisane spółki w ramach ramowej współpracy realizowały wspólnie kontrakty na terytorium Unii Europejskiej, polegające między innymi na budowie, demontażu, serwisie oraz dzierżawie masztów pomiarowych. Przygotowana dokumentacja dokumentowała warunki współpracy pomiędzy tymi podmiotami.