Przygotowanie struktury prawno-podatkowej pod inwestycję hotelową

Jeden z naszych Klientów zamierzał z innym partnerem biznesowym zrealizować wspólne przedsięwzięcie polegające na dokończeniu rozpoczętej inwestycji hotelowej. Partner biznesowy Klienta nie był wstanie dokończyć realizowanej inwestycji samodzielnie, nie był również zainteresowany sprzedażą niedokończonego projektu. W ramach współpracy przeprowadziliśmy proces utworzenia spółki celowej, przystąpienia Klienta do spółki, wniesienia aportu w postaci inwestycji hotelowej. Opracowaliśmy szereg dokumentów wewnętrznych ustalających warunki współpracy pomiędzy stronami oraz model dokapitalizowania inwestycji, tak aby było możliwe jej zakończenie i dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Opracowany model współpracy ograniczał ryzyka podatkowe oraz przewidywał optymalny sposób opodatkowania działalności.