Postępowanie dotyczące odpowiedzialności członka zarządu

Reprezentowaliśmy Klienta – byłego członka zarządu spółki kapitałowej w sporze z dużą spółką dotyczącym odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki. Powód dochodził od naszego Klienta zapłaty za zobowiązania spółki wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec tej spółki. Kancelaria przygotowała strategię działania w przedmiotowej sprawie z uwzględnieniem aspektów wynikających z przepisów prawa handlowego oraz prawa upadłościowego, a także reprezentowała Klienta w postępowaniu sądowym. Doradztwo oraz działania podjęte przez Kancelarię miały na celu wykazanie, że w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki egzoneracyjne wyłączające osobistą odpowiedzialność Klienta (byłego członka zarządu spółki) za zobowiązania spółki.