Postępowanie w przedmiocie wykonania umów o świadczenie specjalistycznych usług

Nasza Kancelaria doradzała oraz reprezentowała Klienta z branży energetyki wiatrowej w sporze z dużą spółką z kapitałem zagranicznym. Przedmiotem sporu były roszczenia naszego Klienta wynikające z kilku umów zawartych z kontrahentem dotyczących świadczenia specjalistycznych usług w sektorze energetyki wiatrowej. Kluczową kwestią w przedmiotowej sprawie było wykazanie, że umowy zawarte przez naszego Klienta, pomimo wstrzymania ich realizacji, nadal obowiązywały i mogły stanowić podstawę roszczeń dochodzonych przez Klienta. Prawnicy Kancelarii przygotowali kompleksową strategię działania w powyższej sprawie, reprezentowali Klienta w postępowaniu sądowym oraz prowadzili negocjacje z drugą Stroną, w wyniku których została zawarta przez Strony ugoda satysfakcjonująca naszego Klienta, obejmująca także wcześniejsze rozliczenia Stron z uwzględnieniem także aspektów podatkowych.