Postępowanie z zakresu nieuczciwej konkurencji (reklamy wprowadzającej w błąd)

Reprezentowaliśmy Klienta w sporze z zakresu nieuczciwej konkurencji. Nasz Klient producent i dystrybutor specjalistycznych maszyn do obróbki drewna i metalu, z uwagi na nieuczciwe praktyki podmiotów konkurencyjnych w szczególności reklamy wprowadzające w błąd oraz stosowanie fałszywych oznaczeń geograficznych, był zmuszony do wystąpienia na drogę sądową. Nasza Kancelaria aktywnie reprezentowała Klienta w postępowaniu sądowym, przyjęta strategia działania umożliwiła zakończenie postępowania ugodą korzystną dla Klienta, w której konkurencyjne firmy zobowiązały się do niestosowania reklam wprowadzających w błąd oraz stosowania nieuczciwych oznaczeń geograficznych.