Weryfikacja ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do podjętych przez Klienta czynności

Dla jednego z naszych Klientów przygotowaliśmy opinię podatkową w zakresie oceny ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w stosunku do działań podejmowanych w grupie kapitałowej Klienta, dokonanych i planowanych procesów restrukturyzacyjnych oraz w odniesieniu do zaplanowanej przez Klienta procedury pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie prowadzonych i planowanych inwestycji. Przedmiotowa opinia opisywała ryzyka oraz zalecenia jakie należało podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego Klienta. Wydana opinia ułatwiła Klientowi planowanie dalszych procesów restrukturyzacyjnych oraz ułatwiła wypełnienie przez Klienta ciążących na nim obowiązków podatkowych.