Wsparcie transakcyjne w procesie refinansowania inwestycji nieruchomościowej

Doradzaliśmy prawnie Klientowi (spółce z kapitałem zagranicznym) z branży nieruchomości w procesie refinansowania nabycia nieruchomości komercyjnych. Nasze wsparcie w szczególności polegało na opiniowaniu, weryfikowaniu oraz negocjowaniu umowy kredytu oraz dokumentów zabezpieczeń, a także innych dokumentów towarzyszących (w tym umowy dotyczącej zabezpieczenia ryzyka zmiany stopy procentowej). Weryfikowaliśmy w szczególności wymagane przez Bank dokumenty niezbędne w celu uzyskania finansowania oraz przygotowaliśmy dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków zawieszających wypłaty kredytu. Wsparliśmy również Klienta w zakresie przygotowania i złożenia wniosków niezbędnych do rejestracji przez Klienta odpowiednich zabezpieczeń spłaty kredytu w rejestrach sądowych. Pomoc ze strony Kancelarii obejmowała także udział w podpisaniu umowy kredytu oraz dokumentów zabezpieczeń.