Wsparcie w zakresie zatrudnienia w polskiej spółce członków zarządu pochodzących z zagranicy

Kancelaria opiniowała pod kątem prawnym i podatkowym zatrudnienie w polskiej spółce kapitałowej zarządu, w skład którego wchodziły osoby niebędące polskimi rezydentami podatkowymi. Kancelaria opracowała ramy prawno-podatkowe modelu podjęcia współpracy z nowym zarządem. Byliśmy również odpowiedzialni za ustalenie obowiązków podatkowych, bieżące obliczenie podatku oraz spełnienie obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym. Nadzorowaliśmy również proces zmiany rezydencji podatkowej członka zarządu oraz roczne rozliczenia podatków dochodowych w Polsce i za granicą.