Zakup nieruchomości pod inwestycję deweloperską

Jeden z naszych Klientów był zainteresowany zakupem nieruchomości gruntowej pod inwestycję deweloperską. Nasze wsparcie obejmowało przede wszystkim przygotowanie raportu z badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence), udział w negocjacjach dotyczących ustalenia warunków transakcji oraz wyjaśnienie budzących wątpliwości kwestii prawnych, a także sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości. Pierwotnie transakcja miała zostać zrealizowana w kilku etapach, jednakże wyjaśnienie kwestii spornych warunkujących pierwotnie zawarcie umowy przyrzeczonej, pozwoliło Stronom na ostateczne sfinalizowanie transakcji w ramach jednej umowy sprzedaży nieruchomości, co z kolei umożliwiło Klientowi szybsze podjęcie kolejnych działań mających na celu realizację na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia.