Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Witolda Modzelewskiego i Jerzego Bielawnego

Współautorzy publikacji:
Marcin Bazylczuk, Jacek Budziszewski, Bartłomiej Hejnar, Paweł Greszta, Przemysław Ruchlicki, Małgorzata Słomka

Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 190
ISBN: 978-83-89496-72-0
Rok wydania: 2009

Komentarz do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wyd.VI zaktualizowane st.prawny 01.01.2009) Niniejsza książka służy szczególnemu celowi: zawiera ona komentarz przydatny zarówno dla praktyków prawa podatkowego, jak i dla osób zajmujących się teorią i nauką tej dziedziny prawa podatkowego. Szczegółowy opis ogólnych zasad opodatkowania, uzupełniony podaniem szczegółowych problemów podatkowych, czyni publikację przydatną w szczególności dla księgowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców i innych osób zajmujących się zawodowo rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych. Prezentacja licznych wyroków NSA oraz interpretacji organów skarbowych pozwala połączyć doktrynalne ujęcie zagadnień podatkowych z wieloletnią praktyką skarbową i sądową. Kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych nadaje komentarzowi charakter niezbędnego źródła wiedzy dla studentów zajmujących się zagadnieniami prawa podatkowego.