Dokumentację zniszczoną przez powódź może zastąpić opinia biegłego

Rzeczpospolita nr 39 (10677) F-001

Dokumentację zniszczoną przez powódź może zastąpić opinia biegłego

Fragment publikacji:

W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie ustalić ceny nabycia środków trwałych, a nabycie ich nastąpiło przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu składników majątku firmy, wartość początkowa tych środków powinna być ustalona z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych. Jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia środków trwałych, wartość początkową ustala się w wysokości określonej przez biegłego powołanego przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych. Oznacza to, iż ustalenie wartości początkowej środków trwałych z wyceny jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy nie można ustalić ich ceny nabycia lub wytworzenia.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1333898-Dokumentacje-zniszczona-przez-powodz-moze-zastapic-opinia-bieglego.html