Działalność rolnicza musi polegać na produkcji

Rzeczpospolita nr 185 (9912), str. H1

Działalność rolnicza musi polegać na produkcji

Opis:
Ustawodawca w art. 2 ust. 2 ustawy CIT sformułował definicję legalną działalności rolniczej. Przychody uzyskane z czynności wykraczających poza ustawowo zdefiniowany zakres działalności rolniczej powinny być traktowane jako “pozarolnicze”. Takie przychody podlegają więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie CIT. Niniejszy artykuł jest próbą oceny czynności wchodzących zakres działalności rolniczej oraz czynności wykraczających, poza zakres tej działalności.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji
http://archiwum.rp.pl/artykul/1250834-Dzialalnosc-rolnicza-musi-polegac-na-produkcji.html