Firma nie może manipulować kosztami

Rzeczpospolita nr 69 (9796) str. H8

Firma nie może manipulować kosztami

Opis
Prawo do znaku towarowego może podlegać amortyzacji najwcześniej od momentu jego rejestracji w Urzędzie Patentowym. Samo więc dokonanie zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji nie oznacza, że podatnik jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych począwszy od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo do znaku towarowego może być bowiem ujawnione w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych dopiero po uzyskaniu prawa ochronnego, odpisy amortyzacyjne zaś nie mogą być dokonywane za okres wsteczny.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji
http://archiwum.rp.pl/artykul/1236738-Firma-nie-moze-manipulowac-kosztami.html