Gmina nie zawsze odliczy cały VAT

Rzeczpospolita nr 267 (9994) C6

Gmina nie zawsze odliczy cały VAT

Fragment publikacji:

Komentarz dotyczy wyroku NSA z dnia 14 listopada 2014 r. , sygn. akt I FSK 2117/13 w sprawie możliwości odliczenia przez gminę naliczonego podatku VAT od wydatków poniesionych na świetlicę gminną, w sytuacji gdy świetlica jest wykorzystywana komercyjnie.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1260601-Gmina-nie-zawsze-odliczy-caly-VAT.html