Hotel w ruinie, ale stawka podatku od nieruchomości bez zmian

Rzeczpospolita, publikacja onlie: 14.02.2016

Hotel w ruinie, ale stawka podatku od nieruchomości bez zmian

Fragment publikacji:

Grunty, budynki i budowle wykorzystywane do działalności gospodarczej są opodatkowane wyższym podatkiem od nieruchomości. Podstawowym kryterium opodatkowania wyższą stawką podatku jest fakt posiadania danej nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Do końca 2015 r. przed zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych istotne znaczenie miały względy techniczne nieruchomości. Jeżeli ze względów technicznych nieruchomość nie mogła być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, nie była uznawana za związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji względy techniczne w przypadku gruntów i budynków mogły decydować o obniżeniu stawki podatku od nieruchomości, a w przypadku budowli nawet mogły efektywnie zwalniać z opodatkowania. Brak ustawowej definicji pojęcia względy techniczne powodował wiele wątpliwości interpretacyjnych. Od 1 stycznia 2016 r. względy techniczne nieruchomości nie mają już istotnego znaczenia dla opodatkowania tym podatkiem.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji:
http://www.rp.pl/Firma/302149993-Hotel-w-ruinie-ale-stawka-podatku-od-nieruchomosci-bez-zmian.html