Internetowe porady medyczne budzą kontrowersje na gruncie VAT

Dziennik Gazeta Prawna nr 197 (3587), str. B2

Internetowe porady medyczne budzą kontrowersje na gruncie VAT

Opis:
Ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy VAT sformułował katalog usług medycznych podlegających zwolnieniu z VAT. W śród usług podlegających zwolnieniu wymienione zostały między innymi usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. W praktyce zwolnienie to budzi wiele wątpliwości. Podatnicy nie mają pewności, kiedy usługi medyczne mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT, a kiedy są opodatkowane. Trudności sprawia bowiem definiowanie zakresu działań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT powinny podlegać te czynności, które mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy). W przypadku gdy czynności nie będą bezpośrednio służyły profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to wówczas nie będzie objęte zwolnieniem od podatku VAT. Każdy więc przypadek należy analizować jednostkowo.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=463002