Jedna transakcja nie uchroni przed zapłatą daniny jak firma

Rzeczpospolita, publikacja onlie: 02.07.2015

Jedna transakcja nie uchroni przed zapłatą daniny jak firma

Fragment publikacji:

Podatnik sprzedając kilka działek budowlanych może mieć uzasadnione wątpliwości czy taka transakcja nie zostanie uznana przez organy podatkowe jako działalność gospodarcza. Taka kwalifikacja niesie za sobą istotne konsekwencje zarówno na gruncie ustawy PIT jak i VAT. Sprzedaż nieruchomości poza działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym jeśli jest dokonywana po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W przypadku działalności gospodarczej takie opodatkowanie wystąpi bez względu na upływ tego okresu. Również na gruncie ustawy VAT zakwalifikowanie sprzedaży kilku działek do działalności gospodarczej może spowodować w określonych przypadkach konieczność opodatkowania tych transakcji podatkiem VAT.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji:
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307029992-Jedna-transakcja-nie-uchroni-przed-zaplata-daniny-jak-firma.html