Należy się spodziewać nowelizacji instytucji nieujawnionych źródeł

Dziennik Gazeta Prawna nr 145 (3535), str. C2 2013.07.29

Należy się spodziewać nowelizacji instytucji nieujawnionych źródeł

Opis:
W dniu 18 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (TK) w sprawie o sygn. akt SK 18/09, dotyczącej nieujawnionych źródeł przychodów. TK w wyroku uznał, że art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r. (ustawy PIT), przewidujący opodatkowanie zryczałtowanym 75% podatkiem od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – nie jest niezgodny z Konstytucją. TK zauważył, że z powodu nieprecyzyjności przepisów, wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem instytucji nieujawnionych źródeł przychodów w praktyce są rozstrzygane na niekorzyść podatników. TK odniósł się krytycznie do rozkładu ciężaru dowodów w postępowaniu w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów oraz obowiązków dokumentacyjnych ciążących na podatniku. Po wyroku TK należy się spodziewać, że instytucja nieujawnionych źródeł zostanie przez ustawodawcę znowelizowana. Ustawodawca powinien uwzględnić uwagi TK. Należy również zauważyć, że na żądanie podatnika wniesione w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia TK w sprawach dotyczących nieujawnionych źródeł, które zakończyły się ostatecznymi decyzjami niektórzy podatnicy potencjalnie zyskali możliwość wznowienia postępowania.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=456132