Opis gruntu z operatu szacunkowego nie wpływa na zwolnienie

Rzeczpospolita nr 207 (10845) H-001

Opis gruntu z operatu szacunkowego nie wpływa na zwolnienie

Fragment publikacji:

Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług podlega zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Analizując sposób opodatkowania niezabudowanej działki należy w pierwszej kolejności zbadać jakie przeznaczenie posiada grunt zgodnie z tymi aktami. Z uwagi na fakt, iż dla celów opodatkowania podatkiem VAT przedmiotem dostawy będzie odrębnie każda działka ewidencyjna, nawet jeżeli objęte są jedną księgą wieczystą, podatnik dokonując sprzedaży powinien ustalić status każdej działki odrębnie. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1352260-Opis-gruntu-z-operatu-szacunkowego-nie-wplywa-na-zwolnienie.html?_=Rzeczpospolita-1352260?_=1