Pat z 75–proc. podatkiem od ukrytych złotówek

Rzeczpospolita nr 189 (9613), str. C4 2013.08.14

Pat z 75–proc. podatkiem od ukrytych złotówek

Opis:
W najbliższym czasie należy spodziewać się publikacji w Dzienniku Ustaw RP wyroku TK z dnia 18.07.2013 r. (sygn. akt SK 18/09) dotyczącego nieujawnionych źródeł. W przedmiotowym wyroku TK uznał za zgodny z Konstytucją art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od 1.01.1998 r. do 31.12.2001 r., dot. opodatkowania zryczałtowanym 75% podatkiem dochodów z nieujawnionych źródeł. Za niezgodny z Konstytucją natomiast został uznany art. 20 ust. 3 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od 1.01.1998 r. do 31.12.2006 r. dot. ustalania wysokości przychodu z tytułu nieujawnionych źródeł. Przepis w aktualnym brzmieniu różni się tylko nieznacznie od tego zakwestionowanego przez TK. Niewątpliwie więc przedmiotowe rozstrzygnięcie będzie miało wpływ na wykładnię aktualnie obowiązującego przepisu.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji
http://archiwum.rp.pl/artykul/1214534-Pat-z-75-proc–podatkiem–od-ukrytych-zlotowek.html?_=Rzeczpospolita-1214534?_=14