Pewne, niepewne podatki

Prestiż magazyn koszaliński, Nr 74 (11/2016)

Pewne, niepewne podatki

Fragment publikacji:

Wysokość podatków lub ryzyko podatkowe może mieć istotne znaczenie dla opłacalności biznesu. Rzeczą naturalną jest, że podatnicy dążą do płacenia najniższych możliwych podatków, stąd też warto planować zdarzenia gospodarcze w taki sposób, aby obciążenia podatkowe były jak najniższe. Optymalizacja podatkowa jest skuteczna, jeśli zarazem nie pociąga za sobą istotnego ryzyka podatkowego. Podatnicy muszą więc uważać, aby planowane działania biznesowe nie zostały uznane przez organy podatkowe za sprzeczne, w danych okolicznościach, z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Można więc mieć uzasadnioną wątpliwość jakie działania są legalną optymalizacją podatkową, a jakie mogą być zakwestionowane przez organy. Polski system podatkowy jest nieustannie nowelizowany, podatnicy muszą śledzić zmiany i dostosowywać swój biznes do zmieniających się realiów podatkowych. W innym przypadku ryzyko podatkowe może znacznie ograniczyć opłacalność biznesu lub narazić na negatywne konsekwencje.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji:

PEWNE NIEPEWNE PODATKI