Podatnik nie może płacić za specyfikację dotacji

Rzeczpospolita nr 280 (9704) str. H8

Podatnik nie może płacić za specyfikację dotacji

Opis:
Amortyzacja umożliwia podatnikom sukcesywne zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Do kosztów podatkowych zalicza się odpisy amortyzacyjne według zasad określonych w art. 16a-16m ustawy o CIT. Kosztami podatkowymi nie mogą jednak być – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT – odpisy amortyzacyjne w części zwróconej podatnikom w jakiejkolwiek formie. Artykuł 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT obliguje podatnika do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada wartości otrzymanego dofinansowania. Skoro wyraźnie w przepisach nie jest wskazane, że podatnik jest zobowiązany do wstecznej korekty odpisów, korekta powinna być dokonana w miesiącu otrzymania dotacji poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów Takie stanowisko jest powszechnie akceptowane w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji
http://archiwum.rp.pl/artykul/1225483-Podatnik-nie-moze-placic-za-specyfike-dotacji.html?_=Rzeczpospolita-1225483?_=9