Sztuczny twór nie daje korzyści podatkowych

Rzeczpospolita nr 51 (9778), str. H8

Sztuczny twór nie daje korzyści podatkowych

Opis:
Akcje wirtualne mogą być atrakcyjną i efektywną podatkowo formą wynagradzania osób zarządzających lub wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych w spółce. Akcje wirtualne przyznawane np. w ramach programów motywacyjnych lub jako dodatkowa gratyfikacja, powinny być traktowane jako pochodne instrumenty finansowe. Przychód z nich osiągnięty powinien być opodatkowany 19% podatkiem dochodowym, jako przychód z kapitałów pieniężnych. Praktyka organów jest niejednolita w tym zakresie. Niejednokrotnie organy automatycznie przesądzają, iż przychód z akcji wirtualnych powinien być zaliczany do przychodów z działalności wykonywanej osobiście lub ze stosunku pracy. Zdaniem organów za taką kwalifikacją przemawia fakt, iż pomiędzy spółką a osobą posiadającą akcje wirtualne istnieje stosunek prawny (np. kontrakt menedżerski, umowa o pracę). Podejście to jest nieprawidłowe ponieważ pomiędzy tymi samymi podmiotami mogą istnieć również inne stosunki prawne, niż umowa zasadnicza, co organ powinien uwzględniać. Stosując taką formę gratyfikacji, z uwagi na niejednolite podejście organów podatkowanych, należy więc uwzględniać potencjalne ryzyko sporu z tymi organami.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1234462-Sztuczny-twor-nie-daje-korzysci-podatkowych.html