Wypłata zysku nie ma związku z celem prowadzenia firmy

Rzeczpospolita nr 114 (9841) H8

Wypłata zysku nie ma związku z celem prowadzenia firmy

Opis:
Podatnik nabywający towary i usługi wykorzystywane do czynności opodatkowanych 
ma prawo do obniżenia podatku należnego 
o podatek naliczony. Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawową cechą podatku od towarów i usług. Umożliwia bowiem realizację zasady neutralności tego podatku dla podatników VAT oraz opodatkowania faktycznej konsumpcji towarów i usług. Polski ustawodawca wskazuje, że aby faktycznie podatnik był uprawniony do odliczenia VAT naliczonego, nabyte przez niego towary i usługi muszą być wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Nie precyzuje jednak, w jaki sposób oraz w jakim zakresie nabywane przez podatnika towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Związek między realizowanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością opodatkowaną może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Związek pośredni występuje wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa podatnika, a tym samym 
z osiąganymi przez niego przychodami.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji
http://archiwum.rp.pl/artykul/1242302-Wyplata-zysku-nie-ma-zwiazku-z-celem-prowadzenia-firmy.html?_=Rzeczpospolita-1242302?_=5