Znak towarowy darowany synowi bez daniny

Rzeczpospolita nr 58 (10391)

Znak towarowy darowany synowi bez daniny

Fragment publikacji:

Przepisy ustawy VAT w art. 15 zawierają definicję podatnika na gruncie tej ustawy. Wykorzystywanie składników majątkowych w sposób powtarzalny lub przez długi okres dla celów zarobkowych, może spowodować, iż dany podmiot stanie się podatnikiem podatku VAT. Kwalifikacja określonego podmiotu za podatnika podatku VAT nie powinna w żadnym wypadku następować automatycznie w stosunku do wszystkich czynności wykonywanych przez ten podmiot. Każdorazowo należy badać czy w odniesieniu do konkretnej czynności, podmiot działa poza sferą działalności gospodarczej (np. rozporządza majątkiem prywatnym), czy dokonuje czynności związanych z tą działalnością.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji:
https://archiwum.rp.pl/artykul/1302588-Znak-towarowy-darowany-synowi-bez-daniny.html