Klauzula determinuje zapłatę podatku

Prawo i Podatki nr 93/2013, Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka 2013 lipiec

Klauzula determinuje zapłatę podatku

Współautorzy: Marcin Bazylczuk, Michał Zdyb

Sposób opodatkowania transakcji zbycia udziałów (akcji) w spółkach polskich przez nierezydentów jest uzależniony w dużej mierze od tego czy między państwem, którego
rezydencję podatkową posiada zbywający, a Polską jest zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w szczególności czy w tej umowie zawarta jest klauzula nieruchomościowa. Z uwagi na niejednolity charakter klauzul nieruchomościowych w poszczególnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, sposób zastosowania
klauzuli do danej transakcji powinien podlegać szczegółowej analizie. Należy zauważyć, że znajomość specyfiki i konstrukcji umów o unikani podwójnego opodatkowania oraz zasad i przesłanek zastosowania klauzuli nieruchomościowej mogą być skutecznym mechanizmem optymalizacji opodatkowania transakcji sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach polskich przez nierezydentów na gruncie prawa polskiego. Niniejszy artykuł jest zawiera analizę klauzul nieruchomościowych spotykanych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarty przez Polskę z krajami trzecimi.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

[Link do wydawnictwa]
http://prawoipodatki.wip.pl/#oferta